Välkommen!

Här får du lära dig mer om hur upphandlingar kan utformas för att minska klimatpåverkan och bidra till en fossilfri och cirkulär ekonomi.

Guiden är uppdelad i flera avsnitt och du navigerar mellan avsnitten genom att klicka på pilarna som finns både längst ner och högst upp på varje sida. Du kan alltid klicka på hemknappen för att komma tillbaka till den här startsidan.