Handbok för attestanter i Proceedo 9.0.

Proceedo är ett molnbaserat system för beställningar och elektronisk fakturahantering.

 

Denna handbok riktar sig till dig som är attestant och beskriver de aktiviteter som du ska utföra och ansvarar för i Proceedo. 

 

Attestant är den som har behörighet att godkänna (attestera) beställningar och slutattestera fakturor i Proceedo.

 

 

Attestanten (illustreras här i form av en grön bock) finns med i både beställnings- och fakturaflödet:


 

Beställningsflödet*:

Bestallningsflodet.jpg

 

 

Fakturaflödet:

Fakturaflodet med bank o ankomst_2.JPG 

 

Fyra personer/roller är inblandade i flödena:

 

  • Beställaren (enbart i beställningsflödet) skapar en varukorg och lägger in referens, kostnadsställe och projekt på beställningen
  • Ekonomiregistreraren kontrollerar och justerar konteringen i beställningsflödet samt konterar fakturorna i fakturaflödet
  • Attestanten attesterar beställningarna fakturorna i respektive flöde. Efter attest av en beställning skickas en order till leverantören och efter attest av en faktura skickas betalningen till banken.
  • Beställaren (enbart i beställningsflödet) leveranskvitterar när varan/varorna kommit eller tjänsten är utförd
  • Fakturagranskaren (enbart i fakturaflödet) är den som utfört beställningen och kontrollerar att fakturan stämmer överens med order, leverans och pris samt anger kostnadsställe, projekt och vad köpet avser.**

 

 

Beställningar som endast innehåller artiklar som är kontorsmaterial och städprodukter kommer i vissa fall gå direkt för sluttattest vid beställning. D.v.s. de går inte via en ekonomiregistrerare.

 

** Om beställningen har gjorts i Proceedo är kostnaden redan konterad och attesterad. När fakturan kommer går den därför direkt till betalning, förutsatt att leveranskvittens är gjord och fakturan stämmer överens med beställning, pris och leverans. I dessa fall kommer beställaren aldrig att ta emot och granska fakturan för inköpet. Om förutsättningarna för direktbetalning inte är uppfyllda går fakturan ut till beställaren för granskning.