Handbok för fakturagranskare i Proceedo 9.0.

Proceedo är ett molnbaserat system för beställningar och elektronisk fakturahantering.
Denna handbok riktar sig till dig som är fakturagranskare och beskriver hur du ska hantera fakturor i Proceedo. Manualen beskriver exempelvis hur du godkänner en faktura, skriver kommentarer, skickar den till andra personer och söker efter fakturor.
Fakturagranskare är den som har gjort beställningen och tar emot fakturan när den kommer till SLU.* 

SLU:s normala fakturaflöde, fakturagranskaren inramad:

Fakturaflodet granskare inramad.jpg

 

 

Tre personer/roller är inblandade i fakturaflödet: 

  • Fakturagranskaren (beställaren) kontrollerar att fakturan stämmer överens med order, leverans och pris samt anger kostnadsställe, projekt och vad köpet avser.

  • Ekonomiregistreraren anger kostnadskonto, justerar eventuellt övrig kontering och utför kontroller för att säkerställa att gällande regelverk följs.

  • Attestanten attesterar fakturan och tar det ekonomiska ansvaret för transaktionen. Betalningen skickas därefter till banken.

 

 

* Om beställningen har gjorts i Proceedo är kostnaden redan konterad och attesterad. När fakturan kommer går den därför direkt till betalning, förutsatt att leveranskvittens är gjord och fakturan stämmer överens med beställning, pris och leverans. I dessa fall kommer beställaren aldrig att ta emot och granska fakturan för inköpet. Om förutsättningarna för direktbetalning inte är uppfyllda går fakturan ut till beställaren för granskning.