Handbok  i UBW (Unit4 Business World) för ekonomiregistrerare

 

Denna handbok innehåller en samling e-guider för UBW som särskilt kan vara av intresse för innehavare av den administrativa rollen ekonomiregistrerare

 

Systemet hette tidigare Agresso. Detta namn kan fortfarande finnas i vissa e-guider men det är samma system som UBW.

 

Konterare.jpg