Budgetering i UBW (Unit4 Business World)

Vid budgetering av en institutions/motsv räkenskaper för ett visst verksamhetsår ska UBW:s modul Planering användas. Budgeteringen görs under menypunkten Dina budgetar

 

Man kan även registrera budgetar för enskilda projekt och fria fält, men detta är frivilligt och kan utföras när som helst under året. Denna typ av budgetering behandlas dock inte i denna handbok. Se istället Lathund för att lägga in budget för projekt och fria fält i UBW för information om detta.