Logga in i UBW

Denna rutinbeskrivning handlar om åtkomst och inloggning till UBW:s klientmiljö. Inloggning till UBW-webb (UBW:s webbgränssnitt där man bl.a. tidredovisar) behandlas inte här.

Inloggning till UBW-klienten sker antingen via webben (ITportalen) eller genom att ladda hem ett program och sedan logga in via den egna datorn.

 

Inloggning via webben (ITportalen)

Gör såhär:

  1. Klicka på länken ITportalen för att komma till inloggningssidan. Du kan även gå via medarbetarwebben och klicka på Verktyg och system / UBW (ekonomisystem). Där finns en knapp som för dig vidare till inloggningssidan på ITportalen.
    Eventuellt måste du logga in till ITportalen. Ange då dina ad-uppgifter.

  2. Klicka på UBW-ikonen 
    UBW Logga.jpg
    OBS! Det är bara de med behörighet till UBW som ser ikonen!

  3. Välj Anslut i den RemoteApp-ruta som dyker upp.

  4. Ange därefter dina ad-uppgifter för att logga in.

Se nedan steg-för-steg guide för att se stegen i ett rörligt format:

 

 

Inloggning via din dator

Genom ett installationsprogram kan du komma åt UBW direkt från din dator. Du behöver då inte gå omvägen via webben och du kan också välja bort att alltid behöva ange dina AD-uppgifter vid inloggningen. Programmet känner ändå av din AD-identitet och på så sätt går det fortare att logga in.

Nya användare får installationsprogrammet i samband med bekräftelsen på att de har blivit upplagda. Om du är användare i UBW och trots detta saknar installationsprogrammet kan du mejla till ekonomisystem@slu.se så får du programmet.

Was this guide helpful to you?