Kontoplaner i UBW

Det finns tre kontoplaner i UBW (Unit4 Business World) som listar SLU:s aktiva konton:

  • Kontoplan - Balanskonton. Är en förteckning över SLU:s balanskonton.

  • Kontoplan - Resultatkonton. Listar SLU:s resultatkonton.

  • Kontoplan med S-koder. Innehåller både balans- och resultatkonton men har även information om kontots "S-kod". Vid inrapportering av utfallet till staten använder vi S-koderna och inte kontona i vår egen kontoplan. Flera konton kan ha samma S-kod.


Kontoplanerna kommer längre fram kompletteras med exempel på hur kontona ska användas.

 

Hitta till kontoplanerna

Kontoplanerna finns under Gemensam / Kodplan / Kontoplan.

Klicka på plustecknet bredvid "Kontoplan" för att veckla ut de aktuella kontoplanerna:

Ta fram kontoplanerna

  1. Dubbelklicka på kontoplanen.

  2. En sökruta dyker upp.

  3. Tryck OK för att få fram hela kontoplanen, alternativt gör ett urval för att förfina ditt resultat och därefter tryck OK.

Se e-guiden "Söka efter konton i kontoplanen" längre ner för att se hur du gör olika sökningar.

 

 

Kontoplanerna för balans- och resultatkonton

Kontoplanerna för balans- och resultatkonton är uppbyggda på samma sätt. 

Kolumner

Kontplanen består av följande kolumner:

(För muspekaren över de orangea rektanglarna för mer info, klicka med muspekaren om du får svårt att ta dig vidare från en informationsruta till en annan)

Behörighet = INST betyder att kontot är tillgängligt för institutionerna/motsvarande att bokföra på.

 

Sortering och summering

Kontoplanen är sorterad på kontokategori i första hand och konto i andra hand.

Den är summerad på kontokategori. Observera att detta innebär att den gula raden inte är en rubrik utan markerar istället slutet på kategorin.

Kontokategorierna och dess sortering i kontoplanen skiljer sig från de grupperingar av konton och den sortering som finns i resultaträkningen. Kontokategorierna är mer detaljerade och följer kontonummerordningen bättre.

 

Sök i kontoplanen

Nedan finns en "steg-för-steg guide" som visar hur du gör för att söka i kontoplanen. Klicka på steg 1 för att börja spela. När steget spelat klart får nästa steg ett paustecken. Klicka på detta steg för att fortsätta.

 Exempel på sökvillkor för konton:

 
Önskat resultat Sökvillkor Kommentar
Enbart ett konto
(konto 6751)

   
Konton som börjar på vissa siffror
(alla konton som börjar med 675)

 

Wildcard * ersätter okänt antal tecken.
675* visar t.ex. både 6751 och 67511

Konton med ett visst antal positioner
(femsiffriga konton som börjar med 675)

  Wildcard ? ersätter 1 st okänt tecken.
675?? visar t.ex. 67511, men inte 6751
Konton i intervall
(konton från konto 6750 till konto 6752)
   

 

Lista kontokategorier

Du kan se en lista på alla tillgängliga kontokategorier och välja att göra exakta urval på flera kategorier samtidigt. Då ser du bara just exakt de kontokategorier du vill se, även om det är fler än en och de finns på olika platser i kontoplanen.

Nedan finns en "steg-för-steg guide" som visar hur du gör för att lista kontokategorier. Klicka på steg 1 för att börja spela. När steget spelat klart får nästa steg ett paustecken. Klicka på detta steg för att fortsätta.

 

Kontoplan med S-koder

Kolumner

Kontoplanen består av följande kolumner:

(För muspekaren över de orangea rektanglarna för mer info, klicka med muspekaren om du får svårt att ta dig vidare från en informationsruta till en annan)

Behörighet = INST betyder att kontot är tillgängligt för institutionerna/motsvarande att bokföra på.

 

Sortering och summering

Kontoplanen är sorterad på konto. Ingen summering finns.

 

Sök i kontoplanen

Se exempel på hur man kan söka i kontoplanen i e-guiden "Söka efter konton i kontoplanen" ovan. Guiden visar inte hur man söker efter S-koder, men det är samma princip som att söka efter konton.

 

Was this guide helpful to you?