Handbok i PaletteArena - Söka efter arkiverade fakturor

 

PaletteArena (Palette) var SLU:s system för hantering av leverantörsfakturor till och med 2018-04-06. Efter detta datum bytte SLU fakturahanteringssystem till Proceedo och Palette finns nu enbart kvar med en arkivlicens för återsökning av de fakturor som inkom innan bytet.

 

Denna handbok beskriver hur du söker efter dessa fakturor.

 

PaletteArena Ny.PNG