Eget köp - fakturor

Enligt regelverket får man inte attestera fakturor som rör sina egna personliga inköp, till exempel kostnader för en konferens som man har varit på. Sådana fakturor måste alltid attesteras av överordnad chef. Det finns en funktion i Proceedo som kallas Mitt eget köp som kan hantera detta.

När fakturan kommer till dig för attest går du in i fakturans detaljvy och markerar Mitt eget köp. Attestera sedan fakturan som vanligt. Därefter går fakturan vidare till den person i attesthierarkin som finns på nästa nivå.

 

Om fakturan har din fakturareferens och referensen styr till dig måste du hantera den i två steg:

  1. När fakturan kommer till dig tar du emot den i rollen som fakturagranskare och godkänner fakturan. Den går då till ekonomiregistreraren på din institution för kontering.

  2. Efter att ekonomiregistreraren utfört konteringen kommer den till dig igen i rollen som attestant, förutsatt att fakturan konterats på ett kostnadsställe du själv är attestant för. Du ska även då välja Mitt eget köp innan du attesterar, varpå fakturan går vidare i attesthierarkin.

 

Välj "Mitt eget köp" för fakturan

 

 

 

 

Was this guide helpful to you?