Periodisera fakturan i Proceedo

När du ska periodisera en faktura anger du endast 1 st konteringsrad för den del av kostnaden som ska periodiseras. Där fyller du i alla uppgifter som UBW (Unit4 Business World) behöver för att automatiskt bokföra periodiseringen enligt gällande bokföringsregler och fördela kostnaden på kommande perioder. 

Observera att du inte kan använda periodiseringsrutinen för innevarande eller stängda perioder. Om innevarande period är maj och kostnaden för fakturan gäller april-juni måste du lägga kostnaden för april och maj som en vanlig kostnadsrad och enbart använda periodiseringsrutinen för kostnaden som tillhör juni.

Nedan steg-för-steg guide visar hur du periodiserar en faktura i Proceedo samt hur du gör om en del av kostnaden ska tas på innevarande period.

 

 

 

 

Was this guide helpful to you?