Kontera anläggningar i en faktura i Proceedo

All information som behövs för att lägga upp anläggningen ska anges i särskilda fält i konteringsraden (undantag för serienummer, se tabell nedan).

 

Uppgift till anläggningsregistret Anges i Proceedos fält Kommentar
Anläggningens benämning, inkl. fabrikat Anläggningsbenämning  
Placering (t.ex. rum och byggnad) Köpet avser (ver.text)* Denna information är valfri att ange.
Serienummer Anges ej i Proceedo Ekonomiavdelningen kontrollerar om serienummer finns på fakturan och anger i så fall detta på anläggningen.
Övrig information, t.ex. namn på medarbetare Köpet avser (ver.text)* Denna information är valfri att ange.
Kontering (Konto, Kst, Proj, Fritt) Konto, Kst, Projekt, Fritt Konto är alltid 1599
Anläggningskonto Anl.konto 64*-konto om det är en förbrukningsinventarie som ska direktavskrivas eller 1*-konto om anläggningen ska avskrivas. Se ekonomihandboken 9.2.1 Ekonomisk livslängd och beloppsgränser för att avgöra vilket konto du ska välja.
Första avskrivningsperiod 1a avskr. period Ange den månad anläggningen ska tas i bruk. Fältet är endast synligt om anläggningskontot gäller en anläggning som ska avskrivas.
Om konteringen ska delas Köpet avser (ver.text)*

Denna text ska anges först i fältet. Inled texten med "FÖRDELAS". Exempelvis: "FÖRDELAS 50 % mellan kst 9840000 och kst 9841000".

Huvudägaren blir enligt kontering som beställningen är bokförd på.

 * Om du inte vill använda fältet "Köpet avser (ver.text)" för denna information kan du istället ta fram konteringsfältet "Extra anl.info" och skriva texten där istället.

 

1. Kontera en anläggning i en faktura

Se nedan steg-för-steg guide om hur du konterar en anläggning i en faktura i Proceedo. Om du behöver se hur man konterar fler än en anläggning ska du börja med att gå igenom denna steg-för-steg guide och sedan gå vidare till avsnitt 2 längre ner på sidan.

  

2. Kontera flera anläggningar i en faktura

Varje konteringsrad i fakturan blir en enskild anläggning. Du ska alltså ha en konteringsrad för varje anläggning. Gör såhär:

  1. Registrera den första anläggningen i konteringsraden
  2. Tryck Dela rad

  3. Registrera den andra anläggningen i den nya raden.

Fortsätt på samma sätt till dess att alla anläggningar är registrerade.

Se nedan steg-för-steg guide om hur du konterar flera anläggningar i en faktura.

 

 

 

 

 

 

 

 

Was this guide helpful to you?