Proceedo på tre minuter - fakturahantering för attestanter
jenny.kjellstrom@slu.se
Den här filmen riktar sig till dig som är Attestant och utför slutattest av fakturor. På tre minuter får du veta hur du ska behandla en faktura i Proceedo. Filmen är inspelad med ljud.
1.
Proceedo på tre minuter - fakturahantering för attestanter (inspelad med ljud)
Was this guide helpful to you?