Proceedo på tre minuter - fakturahantering för granskare
jenny.kjellstrom@slu.se
Den här filmen riktar sig till dig som är Fakturagranskare, d.v.s. du som har gjort ett köp och tar emot fakturan. På tre minuter får du veta hur du ska behandla en faktura i Proceedo. Filmen är inspelad med ljud.
1.
Proceedo på tre minuter - fakturahantering för granskare (inspelad med ljud)
Was this guide helpful to you?